019 - 573520
info@krima.nu
Krima Trading AB
Mastgatan 2C
692 71 KUMLA

Däck

Urval av däck till grönytemaskiner och golfbilar.

Mönster Däck Nr. Dimension Ply
ALL TRAC
R318087 7.50 – 16
COMPASS TERRA & TURF TAMER
R700170 21 x 11.00 – 8
R700156 22 x 11.00 – 8
RR90798 22.5 x 10.00 – 8
R700157 25 x 12.00 – 9
 ULTRA TRAC & TURF SAVER
R700162 18 x 8.50 – 8 4
RCT511116 20 x 10.00 – 10 4
R390836 24 x 13.00 – 12 4
R700198 26.5 x 14.00 – 12 4
R95-3465 29 x 14.00 – 15 6
DIAMOND TREAD
R319487 9.50 – 16
INDUSTRIAL STUD
R231-3 4.80 – 8 4
POWER RIB
R700145 18 x 8.50 – 8 4
R700146 18.50 x 8.50 – 8 4
R700148 20.5 x 8.00 – 10 4
RIBB
R548545 11 x 4.00 – 5 2
R333144 4.10 x 3.50 – 6 4
R548878 13 x 5.00 – 10 2
R700182 13 x 6.50 – 6 2
R700185 8.00 – 6 4
R700190 16 x 6.50 – 8 4
R700138 18 x 8.50 – 8 4
R700150 18 x 9.50 – 8 4
R342479 9.50L – 14 6
R323965 6.70 – 15 6
R87-3300 20 x 10.00 – 10 4
SAWTOOTH
R48248 4.10 – 4 4
SEMI-PNEUMATIC
R12-9390 4 – 16
R344137 4 – 17
R316482 4 – 20
SMOOTH
R353844 18 x 9.50 – 8 2
R28-3680 Använd R353844
R700153 18 x 9.50 – 8 4  (Lågprofilsdäck)
R4208022 18 x 10.50 – 8 4
R70-8500 19 x 10.50 – 8 2
R5000910 20 x 10.00 – 10 4
R110-3364 22 x 11.00 – 8 2
TURF TRAC & SUPER TURF
R700189 16 x 6.50 – 8 4
R550337 16 x 7.50 – 8 4
R231-122 18 x 6.50 – 8 2
R700160 18 x 8.50 – 8 4
R231-127 18 x 8.50 – 8 4  Super Turf  (rundade kanter)
R700135 18 x 9.50 – 8 6
R366790 20 x 10.00 – 8 4
R700152 20 x 10.00 – 8 4 Turf Mate
RCT5753N1 22 x 9.50 – 10 4
R700166 22.5 x 10.00 – 8 2
R700183 20 x 8.00 – 10 4
R700167 20 x 10.00 – 10 6
R700169 20 x 12.00 – 10 4
R700180 23 x 8.50 – 12 4
R700181 23 x 10.50 – 12 4
R265124 24 x 9.50 – 10 4
R106-7868 24 x 12.00 – 12 6
R700158 25 x 12.00 – 9 4
R700194 26 x 12.00 – 12 4
R231-134 26 x 12.oo – 12 4 Super Turf  (rundade kanter)
R366292 26 x 12.00 – 12 10
WRANGLER SPORT
R700171 22 x 11.00 – 10
TWIN 404
R210832 400 /55 – 17,5 6
INNERSLANG
R9505 2.50 – 3
R9506 2.50/3.00 – 4 (9 x 3.50-4)
R9507 3.50/4.10 – 4 rak ventil
R9545 3.50/4.10 – 4  vinklad ventil
R9514 3.50/4.10 – 5
R333145 3.50/4.10 – 6
R9583 3.50/4.00 – 10 (18 x 4)
RSS4007 4.00/4.80 – 7
R12149 4.00/4.80 – 12
R9539 5.00 – 8
R9455 5.00/6.00 – 12
R8066 7.00/7.50 – 16
R700186 8.00 – 6
R232-3 4.80 – 8
R9516 11x 4.00  -5
R9525 13x 5.00 – 6
R9528 15x 6.00 – 6
R9540  16x 6.50/7.50 – 8
R9460 18x 6.507.50 – 8
R700141  18x 8.50/9.50 – 8
R9594 200/60 – 14.5
R9584  20x 8.00/10.00 – 10
R9588 20x 11.00/12.00 – 10
R12374 21x 12.00 – 8
R12375  22x 10.00/11.00  – 8
R12380 22x 8.00/10.00 – 10
R12381 22x 10.00/11.00 – 10
R12382 23x 8.00/10.00 – 10
R9589  23x 8.50/10.50 – 12
R298511  24x 12.00 – 12
R12378 25x 11.00/12.00 – 9
R12386 25x 8.00/10.00 – 12
R12888 26x 12.00 – 12
R19787  29x 12.50 – 15
R314644 6.70 – 15
R353173 9.50 – 16

Orginalnummer anges endast i referenssyfte.